Vacatures

  Christina van de Kamp

  ICT Architect

  Status: Gesloten
  Categorie: Tijdelijke vacatures
  Door Christina van de Kamp
  Locatie: apeldoorn
  Referentie nummer: 24220
  ICT Architect

   

  Voor onze klant zijn wij op zoek naar een ICT Architect.

  Kandidaten kunnen worden voorgesteld tot 5-3-2017 15:00 uur.

   

  Standplaats:

  Apeldoorn

  Max. tarief:

  Marktconform

  Omvang:

  24

  Aanvang:

  Per direct

  Eind:

  31-12-2017  Opdracht:

  De ICT architect assisteert bij uitvoering van de projecten GRID (linked data platform) en Catalogus Omgevingswet zoals behorend bij het programma Digitaal Stelsel Omgevingswet. In dit programma werken een groot aantal  overheidspartijen samen bij het opstellen van de architectuur voor het digitale stelsel dat randvoorwaardelijk is voor de omgevingswet. De lead architect speelt een cruciale rol in dit architectuurproces. Hij of zij geeft leiding aan het architectenteam, bewaakt de kaders en samenhang met de doelarchitectuur en zorgt ervoor dat de benodigde architectuurproducten tot stand komen waarbij discussies op een goede manier en op het juiste niveau tot besluitvorming leiden. Diepgaande kennis van linked data en daaraan verwante technieken vormen een vereiste.
   
  De werkzaamheden vinden plaats in Den Haag, Amersfoort en Apeldoorn.

  De leadarchitect zal in teamverband werken aan het opstellen van een Overall Globale Architectuur Schets (OGAS), een Globale Architectuur Schets (GAS) voor de catalogus, alsmede bijlagen op het gebied van de URI- en API-strategie van het DSO. De leadarchitect participeert hierbij in een team van architecten uit de bij het DSO betrokken organisaties. OGAS en GAS geven kaders en richtlijnen van de opdrachtgever, voorzien in een goede verbinding met relevante e-overheidsvoorzieningen en een helder raamwerk voor het uit te voeren Catalogus project. Het gaat om de lead architect voor de uitvoeringskant. De leadarchitect moet daarom op architectuurniveau na kunnen denken over de techniek en hierop kunnen sturen, omdat de keuzes op dit niveau cruciaal zijn voor het werken en bepalen of de doelarchitectuur goed door vertaald is in de projecten. Hij/zij moet kunnen sturen op de oplossingsrichting op architectuurniveau, maar ook in staat zijn om de diepte in te gaan om problemen op het niveau van de ontwikkelpartij te begrijpen en te sturen. Met andere woorden de leadarchitect is ook een gesprekspartner voor het ontwikkelteam.  Functie-eisen

  Meest essentiële competenties

  • Visie (omvat het strategisch kunnen denken)
  • Overtuigingskracht (stemt communicatiestijl af op de doelgroep)
  • Analyserend vermogen
  • Flexibiliteit
  • Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
  • Je bent RADIO-V: resultaat gedreven, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend

  Gewenste eis(en) te stellen aan medewerker (kennis, ervaring, gedragskenmerken):

  • Je hebt een afgeronde opleiding in relevante richting, bij voorkeur in de richting van (technische) bedrijfskunde, informatiemanagement en/of bestuurlijke informatiekunde.
  • Je hebt minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring in de rol ICT Architect en/of als senior business en/of informatie architect en hebt ervaring met het inrichten van architectuur op programma niveau.
  • Je bent in staat om een visie te ontwikkelen en koers te bepalen binnen jouw eigen werkterrein.
  • Je hebt minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring met Informatie voorziening binnen het overheidsdomein, waarin beleid en uitvoering dicht bij elkaar liggen.
  • Je hebt aantoonbaar ervaring in het werken in complexe bestuurlijke omgevingen, waarin je met verschillende partijen met verschillende belangen te maken hebt krijgt. Je bent in staat om deze belangen te herkennen, en als een verbindende factor deze belangen en partijen samen te brengen om zoen tot een gedragen oplossing te komen.
  • Je hebt aantoonbare langdurige ervaring in het adviseren binnen verschillende doelgroepen en werkgebieden.
  • Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met Linked data, semantiek en relevante vocabulaires.
  • Je hebt kennis van en ervaring met NORA en MARIJ.
  • Je hebt kennis van en ervaring met de relevante I-nup bouwstenen.
  • Je hebt kennis van en ervaring met principes voor publicatie en visualisatie van Linked Data, waaronder het opstellen van een URI-strategie.
  • Je hebt kennis van het verwerken van geo-informatie.
  • Je hebt kennis van en ervaring met het verbinden van juridische concepten met informatiekundige constructen.
  • Je hebt kennis van en ervaring met architectuur methoden zoals DYA, TOGAF en hulpmiddelen als Archimate, Enterprise Architect.
  • Affiniteit met de processen binnen de Omgevingswet (zoals planvorming en vergunningverlening).
  • Je hebt aantoonbare ervaring met systeemontwikkeling en -beheer, proces- en gegevensmodellering en hedendaagse ontwikkelmethoden en –standaards.
  • Je hebt aantoonbare ervaring in het werken met en in architectenteams en het resultaatgericht (aan)sturen van high-skilled expertteams.
  • Je bent bekend met het werken met MSP.

  Wanneer u een passend profiel hebt, ontvangen wij graag de volgende gegevens:

  • CV in Word-format, zonder logo's, Nederlandstalig
  • Opdrachtspecifieke motivatie
  • Uurtarief
  • geboortedatum en woonplaats
  • Eventueel geplande intakes en vakanties

  Contactgegevens

  NetCare B.V.
  Geldropseweg 8B
  5731 SG Mierlo

  Recruitment
  Christina van de Kamp
  Mail me
  0492-430100