Vacatures

  Christina van de Kamp

  Consultant HR en IT Transformatie

  Status: Gesloten
  Categorie: Tijdelijke vacatures
  Door Christina van de Kamp
  Locatie: amsterdam
  Referentie nummer: 24721
  Consultant HR en IT Transformatie

   

  Voor onze klant zijn wij op zoek naar een Consultant HR en IT Transformatie.

   

  Standplaats:        Amsterdam

  Max. tarief:          Marktconform

  Omvang:              32 uur per week

  Aanvang:             19 oktober 2017

  Eind:                     19 april 2018

   

  Afdelingsprofiel

  De afdeling Human Resources (hierna HR) ondersteunt en adviseert het

  management over alle HR vraagstukken, op tactisch en strategisch niveau.

  Dit met als doel nu én in de toekomst de juiste persoon op de juiste plek te hebben

  zodat de opdracthgever haar organisatiedoelstellingen behaalt.

  De afdeling HR heeft als missie het aantrekken, ontwikkelen en optimaliseren van

  inzet van talent op de juiste plek om haar kerntaken efficiënt en effectief uit te

  kunnen voeren, nu en in de toekomst. Om dit doel te bereiken, richt de afdeling

  zich op het creëren van de juiste organisatorische inrichting, het aantrekken van het

  juiste talent en het zijn van een aantrekkelijke en marktconforme werkgever.

  De afdeling ondersteunt en adviseert het management bij HR-gerelateerde

  onderwerpen in een organisatiecontext.

  De afdeling bestaat uit de volgende secties:

  • HR Strategie & Beleid;
  • HR Support: HR Advies, HR Servicedesk en de Arbodienst;
  • HR Ontwikkeling: Academie, Recruitment en Detacheringen.

   

  De sectie HR Strategie & Beleid houdt zich bezig met beleidsontwikkeling op het

  gebied van o.a. duurzame inzetbaarheid, diversiteit, talentmanagement en

  performance management. Daarnaast vervult de sectie de adviesfunctie voor de

  directie, de management development functie en ondersteunt divisie-overstijgende

  organisatieveranderingen.

   

  De sectie HR Support binnen de afdeling HR bestaat uit HR Advies, de HR

  Servicedesk en de Arbodienst. HR Advies is het eerste aanspreekpunt voor het

  management voor alle HR gerelateerde onderwerpen. De HR business

  partners voorzien het management van tactische en strategische adviezen op HR

  terrein en worden hierbij ondersteund door de HR assistenten. De HR Servicedesk is

  het eerste aanspreekpunt voor medewerkers bij vragen over arbeidsvoorwaardelijke

  regelingen en is verantwoordelijk voor het registreren van personeelsinformatie en

  organisatie en het uitvoeren van personeelsregelingen. De Arbodienst richt zich op

  de gezondheid van de medewerker en bestaat uit twee bedrijfsartsen, een

  bedrijfsverpleegkundige, twee bedrijfsmaatschappelijk werkers, twee

  preventiemedewerkers, een sportinstructeur en een secretaresse.

   

  De sectie HR Ontwikkeling bestaat uit de Academie, Recruitment en

  Detacheringen met als doel het vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers,

  ten behoeve van het vergroten van de beschikbaarheid van het juiste talent nu en

  in de toekomst.

   

  Functieomschrijving

  - Adviseren over de HR en IT transformatie met betrekking tot Talent

  Management Suites, Performance Management en Core.

  - Adviseren over technische, organisatorische en bedrijfseconomische

  aspecten rondom de transformatie.

  - Opstellen business case

  - Opstellen implementatieplan

   

  Projectomschrijving

  Recent is een nieuwe HR strategie vastgesteld vanuit de ambitie op alle

  posities uitstekende mensen.

  De volgende pijlers onder de HR strategie zullen de komende jaren verder

  geïntensiveerd worden:

  • Arbeidsmarktpositionering en ontwikkeling;

  • Strategische personeelsplanning (Talent Management);

  • Arbeidsrelaties & beloning.

   

  Met betrekking tot ICT geldt het principe ‘Cloud first’. Dit houdt in dat

  cloudoplossingen, bij voorkeur (public) SaaS de voorkeur krijgen boven onpremises

  perpertual licenties, mits de cloudoplossingen voldoen aan de eisen van

  informatiebeveiliging, functionaliteit en overige relevante niet-functionele eisen en

  wensen.

   

  De organisatie wil voor de realisatie van de HR strategie het bestaande applicatielandschap

  van HR systemen zowel ingrijpend moderniseren als (ook) uitbreiden met

  functionaliteit die in het huidige landschap ontbreekt of tekortschiet. Als onderdeel

  van deze uitbreiding en modernisering, wil de organisatie de mogelijkheden van innovatieve

  ontwikkelingen op het gebied van HR-systemen ten volle benutten, bijvoorbeeld

  door de inzet van cloudoplossingen (SaaS). De implementatie van de strategische

  functies Strategische Personeelsplanning (n-grid, successieplanning,

  carrièreplanning etc) en Performance Management ziet de organisatie als primaire

  aandachtsgebieden voor de komende periode.

   

  Met een marktconsultatie hoopt de opdrachtgever inzicht te krijgen in de mogelijkheden die de

  markt biedt voor HR-oplossingen in het algemeen en Talent Management Suites en

  Performance Management in het bijzonder.

  Op basis van de informatie uit de marktconsultatie en de Future State Architecture

  dient de kandidaat een business case en een implementatieplan op te stellen.

   

  EISEN :

  • De kandidaat beschikt over een werk- en denkniveau op academisch niveau
  • De kandidaat beschikt over uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden in de Nederlandse en Engelse taal.
  • De kandidaat beschikt over minimaal 5 jaar relevante aantoonbare werkervaring als IT Consultant met HR IT transformaties
  • De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het opstellen van IT gerelateerde business cases voor HR en implementatie trajecten.
  • De kandidaat beschikt over actuele kennis van HR thema's en HR trends die de kandidaat weet te vertalen naar concrete HR oplossingen.
  • De kandidaat beschikt over actuele en aantoonbare kennis van IT, cloud oplossingen en on-premise ERP voor de HR functie (zoals bijvoorbeeld Peoplesoft, SAP of Workday).
  • De kandidaat heeft aantoonbare projectervaring op het gebied van transformaties naar Talent Management Suites en Core.
  • De kandidaat beschikt over de volgende competenties:
  • Probleemanalytisch vermogen
  • Communicatief sterk
  • Uitstekende schrijfvaardigheden
  • Klantgericht
  • Organisatiesensitiviteit
  • Overtuigingskracht
  • Resultaatgericht
  • Bovenstaande gevraagde ervaringen dient duidelijk te blijken uit het ingediende cv
  • De kandidaat dient, 24 uur na ontvangst van een door eindklant toegestuurde link, een aanvraag in voor een VOG, en stuurt de ontvangen VOG binnen 24 uur na ontvangst daarvan door aan eindklant.
  • De kandidaat is minimaal 32 uur per weerk beschikbaar.
  • De kandidaat is beschikbaar vanaf 19 oktober 2017 (of zoveel later als dat de VOG in bezit van eindklant is gesteld) tot en met 19 april 2018.
  • Kandidaat blijft beschikbaar voor een eventuele verlenging van de opdracht. Eindklant zal uiterlijk 2 weken voor het invullen van deze optie partijen hiervan in kennis stellen.
  • Verloven dienen te allen tijde in overleg met eindklant te zijn afgestemd en vooraf door eindklant te worden goedgekeurd.
  • De werkzaamheden worden uitgevoerd ten kantore van eindklant te Amsterdam.
  • De kandidaat is beschikbaar voor een gesprek bij eindklant te Amsterdam op 3 oktober 2017 tussen 10:00 uur en 17:00 uur.

   

  WENSEN :

  • De kandidaat heeft aantoonbare relevante consultancy ervaring op het gebied van IT transformaties naar Talent Management Suites en Core.
  • Geen
  • Tot 2 jaar
  • 3 tot 5 jaar
  • Meer dan 5 jaar
  • De kandidaat heeft aantoonbaar relevante ervaring (vanaf 2012) met soortgelijke projecten uitgevoerd bij vergelijkbare kennisintensieve financiële- of overheidsinstellingen met minimaal 1.000 medewerkers.
  • Geen
  • Tot 2 jaar
  • 3 tot 5 jaar
  • Meer dan 5 jaar
  • De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het vertalen van een business en applicatie-architectuur in een business case  (met opportunities en solutions) en migratieplan, bij voorkeur volgens het TOGAF-model (The Open Group Architecture Framework).
  • Bovenstaande gevraagde ervaringen dient duidelijk te blijken uit het ingediende cv

   


  Contactgegevens

  NetCare B.V.
  Geldropseweg 8B
  5731 SG Mierlo

  Recruitment
  Christina van de Kamp
  Mail me
  0492-430100