Vacatures

  Christina van de Kamp

  Adviseur Impactanalyses

  Status: Gesloten
  Categorie: Tijdelijke vacatures
  Door Christina van de Kamp
  Locatie: Den Haag
  Referentie nummer: 24801
  Adviseur Impactanalyses

   

  Voor onze klant zijn wij op zoek naar een Adviseur Impactanalyses

  Locatie: Den Haag
  Gebruik eigen PC en GSM

  Inzet: 32 uur per week
  Start: eind november
  Duur: 3 maanden met een mogelijke verlengingen

  Aanbieden met tarief, CV, motivatie in de ik-vorm en beschikbaarheid

  Doel van de opdracht:
  De adviseur Impactanalyses voert zelfstandig analyses uit voor het team impactanalyses. Vaak maken deze projecten onderdeel uit van pilots met en door gemeenten. De analyses moeten antwoord geven op de vraag of een project zich leent voor opschaling. De analyses vormen de basis voor bestuurlijke besluitvorming. Het kunnen zorgdragen voor en kunnen formuleren van een goed onderbouwd en gedragen advies is belangrijk. De besluitvorming op basis van de analyse/het advies is namelijk richtinggevend voor het portfolio en de daarbij behorende inzet van middelen.

   

  Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden:
  - Uitvoeren van impactanalyses, vertrekkend vanuit een standaardaanpak en –proces dat voor elke specifieke situatie op maat wordt gemaakt;
  - in beeld brengen op welke wijze projecten bijdragen aan realisatie van de strategische doelen en opgaven;
  - Opstellen van randvoorwaarden bij gemeenten en andere belanghebbenden (leveranciers, ontwikkel- en beheersorganisatie, gemeentelijke koepels, centrale overheid, etc.) waaraan moet worden voldaan om te kunnen komen tot een succesvolle implementatie;
  - In beeld brengen van de vereiste implementatiebekwaamheden op alle niveaus, zodat voor een eventuele implementatie benodigde instrumenten kunnen worden ontwikkeld;
  - Afstemmen van de uitkomsten van impactanalyses met stakeholders;
  - Voorbereiden en uitvoeren van workshops en co-creatiesessies in het kader van de impactanalyses om commitment te creëren en kennis, ervaring en expertise uit te wisselen;
  - Signaleren, volgen en evalueren van ontwikkelingen, verrichten van onderzoek en adviseren over tactische en strategische vraagstukken;
  - Opzetten en onderhouden van een netwerk dan wel slim aan kunnen haken bij bestaande  netwerken. Hierbij kunnen schakelen tussen bestuurlijk en ambtelijk niveau in gemeenten,  leveranciers, gemeentelijke koepels, centrale overheid etc.;
  - O.a. door slim inzetten van het netwerk zorg dragen voor breed draagvlak, ook onder belanghebbenden die niet bereikt worden met workshops en co-creatiesessies;
  - Opleveren van rapportages omtrent de impactanalyses waarin betrokkenen en belanghebbenden zich herkennen, alsmede voorstellen en planningen voor het vervolg, op basis waarvan  esluitvorming kan plaatsvinden.

   

  Kennis (KO):
  - WO-werk- en denkniveau;
  - Ruime kennis van en recente praktijkervaring met het verbinden van gemeenten rond uitwisseling van kennis of het bevorderen van samenwerking (licht dit toe in de motivatie);
  - Zeer ruime ervaring (+5 JR) in het ICT/e-gouvernement domein;
  - Zeer ruime (+5 JR) recente ervaring  met werken in of met gemeenten in een rol waarin doelen bereikt moesten worden in een krachtenveld van stakeholders waar sprake was van tegengestelde wensen en/of belangen;
  - Zeer ruime (+5 JR) ervaring  met het werken in multidisciplinaire omgevingen waar het verbinden van de verschillende disciplines en expertises onderdeel van de taak/functie was;
  - Ruime aantoonbare ervaring als adviseur waarbij regelmatig geschakeld moest worden tussen praktijk (praktische toepassing/uitvoering) en een meer abstracte manier van kijken naar vraagstukken (helikopterview) en op beide niveaus geadviseerd moest worden;
  - Ervaring met het opstellen van (maatschappelijke) business cases is een pre.

   


  Contactgegevens

  NetCare B.V.
  Geldropseweg 8B
  5731 SG Mierlo

  Recruitment
  Christina van de Kamp
  Mail me
  0492-430100